Klachten

Wij doen er alles aan om je de beste tandheelkundige zorg te bieden en onderhouden daarover graag goed contact met je. Ondanks onze inspanningen, kan het weleens gebeuren dat je het ergens niet mee eens bent. Je  kunt ons dan altijd vragen. Wij leggen je dan graag uit waarom wij iets op een bepaalde manier deden. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing.

Samen zoeken naar een oplossing

Mocht het een keer voorkomen dat je vindt dat wij je onjuist, onvolledig of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan nodigen wij je uit om dit persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk om dat te weten. Wij nemen graag de tijd om daarover met je in gesprek te gaan. Meestal lost dit alle onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Ook als je op- of aanmerkingen hebt op gedragingen en/of uitlatingen door ons, lossen we dit graag samen met je op.

Klachtenregeling

Als we in jouw ogen samen niet tot een bevredigende oplossing komen, kun je terecht bij de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de KNMT-klachtenregeling vind je hier.

Klachtenregeling

Als we in jouw ogen samen niet tot een bevredigende oplossing komen, kun je terecht bij de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de KNMT-klachtenregeling vind je hier.

Copyright © 2024 Tandartsenpraktijk van Mieghem. Webdesigner JK-Media